Որոնում

 
 
 
 
 
Ցուցադրվում են 41-60 արդյունքները 1490 արդյունքներից
ՎերնագիրԹեմաՍտատուսԱմսաթիվ/Համար
 
 
«Այաս Պրինտ» ՍՊԸԱյլԲողոքը բավարարվել է10.02.2017 թիվ 7/7
«Այգեձորի Առողջության Կենտրոն» ՊՈԱԿ Հաշվետվության ուշ ներկայացում կամ չներկայացումԲողոքը բավարարվել է24.11.2015 թիվ 49/7
«Այս Թոփ» ՍՊԸԱԱՀ վճարող համարվելու հայտարարությունԲողոքը բավարարվել է17.04.2014 թիվ 4/4
«Այվարմ» ՍՊԸԱպօրինի ձեռնարկատիրական կամ առանց լիցենզիայի գործունեությունԲողոքը մերժվել է26.07.2016 թիվ 18/2
«Անալիտիկ» ՍՊԸ Չգրանցված աշխատողԲողոքը բավարարվել է18.07.2015 թիվ 29/8
«Անանո» ՍՊԸԱյլՎարույթը կասեցվել է07.02.2017 թիվ 6/1
«Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ Չկատարված հարկային պարտավորության գանձման վերաբերյալ, Սահմանված ժամկետում հարկի գումարի չվճարում, Վարչական պատասխանատվությունԲողոքը մերժվել է01.07.2016 թիվ 15/3
«Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ Չկատարված հարկային պարտավորության գանձման վերաբերյալ, Ավելացված արժեքի հարկ, Սահմանված ժամկետում հարկի գումարի չվճարում, Վարչական պատասխանատվությունԲողոքը մերժվել է30.08.2016 թիվ 21/4
«Անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամ. Անվտանգ. և բուս. ոլորտի ծառայութ. կենտրոն» ՊՈԱԿԱվելացված արժեքի հարկԲողոքը մերժվել է24.02.2015 թիվ 7/7
«ԱՆԱՐԱՆԴ ԵՎ ՌՈԲԵՐՏ ԲԵՋԱՆՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ» ՍՊԸԱյլԲողոքը բավարարվել է27.08.2013 թիվ 41/3
«Անարնելս» ՍՊԸԱվելացված արժեքի հարկ, ՇահութահարկԲողոքը մերժվել է13.01.2015 թիվ 1/1
«Անեսա» ՍՊԸԱյլԲողոքը մերժվել է16.02.2016 թիվ 6/2
«Աննա և Կարեն» ՍՊԸԱնուղղակի եղանակով հարկային պարտավորությունների հաշվարկ, Ավելացված արժեքի հարկ, ՇահութահարկԲողոքը մերժվել է17.02.2015 թիվ 6/1
«Անուլ-Մարի» ՍՊԸԱյլԲողոքը բավարարվել է մասնակի17.01.2017 թիվ 2/2
«Անուլ-Մարի» ՍՊԸԱյլԲողոքը բավարարվել է31.03.2017 թիվ 18/3
«Անուշարան» ՍՊԸԱԱՀ վճարող համարվելու հայտարարությունԲողոքը բավարարվել է24.06.2014 թիվ 5/5
«ԱՆՋԵԼՍ ՏՈՒՐ» ՍՊԸԱյլԲողոքը մերժվել է08.10.2013 թիվ 49/3
«Անսուր Ինվեստ» ՍՊԸՉկատարված հարկային պարտավորության գանձման վերաբերյալ, ՇահութահարկԲողոքը մերժվել է22.03.2016 թիվ 11/9
«Անտարես» ՍՊԸՀԴՄԲողոքը բավարարվել է28.10.2014 թիվ 25/10
«ԱՇՈՏ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ» ՍՊԸԱյլՎարույթը կասեցվել է21.05.2013 թիվ 25/5