Որոնում

 
 
 
 
 
Ցուցադրվում են 101-120 արդյունքները 1490 արդյունքներից
ՎերնագիրԹեմաՍտատուսԱմսաթիվ/Համար
 
 
«ԱՐԳՈ» ՍՊԸԱյլԲողոքը մերժվել է06.08.2013 թիվ 38/1
«Արգո» ՍՊԸԱԱՀ վճարող համարվելու հայտարարությունԲողոքը մերժվել է05.08.2014 թիվ 11/4
«Արդեն» ՓԲԸԱԱՀ վճարող համարվելու հայտարարությունԲողոքը բավարարվել է22.07.2014 թիվ 9/8
«Արեգակ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ Ավելացված արժեքի հարկ, ԵկամտահարկԲողոքը բավարարվել է մասնակի19.07.2016 թիվ 17/1
«Արև» ԳԱ ՓԲԸԱԱՀ վճարող համարվելու հայտարարությունԲողոքը բավարարվել է15.07.2014 թիվ 8/7
«Արևիկ Կատինյան» ՍՊԸԴրոշմապիտակ, ակցիզային դրոշմանիշԲողոքը բավարարվել է15.01.2016 թիվ 1/5
«Արզնի առղջարան» ՓԲԸԱյլԲողոքը բավարարվել է11.04.2017 թիվ 21/8
«Արթէմ» ՍՊԸ ՀԴՄԲողոքը մերժվել է27.10.2015 թիվ 42/2
«Արթուր Վարուժան» ՍՊԸԱպօրինի ձեռնարկատիրական կամ առանց լիցենզիայի գործունեություն, Բնօգտագործման վճարՎարույթը կասեցվել է26.12.2014 թիվ 35/5
«Արթքար Քոնսթրաքշն» ՍՊԸԱԱՀ վճարող համարվելու հայտարարությունԲողոքը բավարարվել է22.08.2016 թիվ 20/4
«Արիկո-Գոռ» ՓԲԸ ԱԱՀ վճարող համարվելու հայտարարությունԲողոքը բավարարվել է25.12.2015 թիվ 57/5
«Արծն» ՍՊԸՀԴՄԲողոքը բավարարվել է03.11.2015 թիվ 44/6
«Արծվագետ» ՍՊԸԱյլԲողոքը մերժվել է03.05.2016 թիվ 6/5
«Արման շին» ՍՊԸՀԴՄՎարույթը կարճվել է06.05.2016 թիվ 7/1
«Արմավիրհաց» և «Արմավիրհրուշակ» ՍՊԸ-ներԱյլԲողոքը մերժվել է07.03.2017 թիվ 11/6
«Արմեն-Համիկ եղբայրներ» ՀՁ ՍՊԸՉգրանցված աշխատողԲողոքը բավարարվել է մասնակի14.04.2015 թիվ 14/4
«Արմենիա բժշկական կենտրոն» ՓԲԸԱյլԲողոքը բավարարվել է14.04.2017 թիվ 22/3
«Արմենիա հյուրանոցային համալիր» ՓԲԸՀԴՄԲողոքը բավարարվել է29.03.2016 թիվ 12/6
«ԱՐՄԵՆԻԱ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ» ՓԲԸԱյլԲողոքը մերժվել է27.12.2013 թիվ 62/4
«Արմենիա Տելեֆոն Կոմպանի» ՓԲԸԱյլՎարույթը կասեցվել է10.02.2015 թիվ 5/3