Որոնում

 
 
 
 
 
Ցուցադրվում են 241-260 արդյունքները 1490 արդյունքներից
ՎերնագիրԹեմաՍտատուսԱմսաթիվ/Համար
 
 
«Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կետրոն» ՀԿՀաշվետվության ուշ ներկայացում կամ չներկայացում, Ավելացված արժեքի հարկԲողոքը բավարարվել է26.04.2014 թիվ 22/4
«Տրանս սիստեմ» ՍՊԸԱվելացված արժեքի հարկԲողոքը բավարարվել է29.04.2014 թիվ 23/1
«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿԱվելացված արժեքի հարկԲողոքը բավարարվել է29.04.2014 թիվ 23/2
Քաղաքացի Մհեր ԱնդրիասյանՉգրանցված աշխատողԲողոքը բավարարվել է29.04.2014 թիվ 23/3
«Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿԱվելացված արժեքի հարկԲողոքը մերժվել է06.05.2014 թիվ 25/1
«Գյումրու քաղաքապետ. Գոհար մանկապարտեզ» ՀՈԱԿՉգրանցված աշխատողԲողոքը բավարարվել է մասնակի06.05.2014 թիվ 25/2
«Ադամանդ-Կ» ՍՊԸԱԱՀ վճարող համարվելու հայտարարությունԲողոքը բավարարվել է06.05.2014 թիվ 25/3
Ա/Ձ Գուրգեն ՍտեփանյանՀԴՄԲողոքը բավարարվել է06.05.2014 թիվ 25/4
«Թի Էն Էն» ՍՊԸԱԱՀ վճարող համարվելու հայտարարությունԲողոքը բավարարվել է08.05.2014 թիվ 11/3
«Ա-2» ՍՊԸԱվելացված արժեքի հարկ, Շահութահարկ, ԵկամտահարկԲողոքը մերժվել է12.05.2014 թիվ 26/1
Ա/Ձ Գուրգեն ՍտեփանյանՀԴՄԲողոքը մերժվել է12.05.2014 թիվ 26/2
«Մուլտիմքս» ՍՊԸՀԴՄԲողոքը մերժվել է13.05.2014 թիվ 27/5
Ա/Ձ Արմեն ԱսլանյանՉկատարված հարկային պարտավորության գանձման վերաբերյալԲողոքը մերժվել է13.05.2014 թիվ 27/6
«ՎՌ ընդ Ջի Պրոֆայլ» հայ-չին. ՀՁ ՍՊԸԱյլԲողոքը մերժվել է13.05.2014 թիվ 27/7
«Լիլիթ-Արտակ» ԱԿԱյլՎարույթը կասեցվել է13.05.2014 թիվ 27/1
Քաղաքացի Տիգրան ՂազարյանԵրկրորդ գույքի վաճառքԲողոքը մերժվել է13.05.2014 թիվ 27/2
Քաղաքացի Ստելլա ԳրիգորրյանՉկատարված հարկային պարտավորության գանձման վերաբերյալԲողոքը մերժվել է13.05.2014 թիվ 27/3
Ա/Ձ Հրաչյա ՊետրոսյանԱնփաստաթուղթ ապրանքԲողոքը մերժվել է13.05.2014 թիվ 27/4
«Սագամար» ՓԲԸՇահութահարկԲողոքը բավարարվել է29.05.2014 թիվ 1/1
«Սալփի» ՍՊԸՇահութահարկԲողոքը բավարարվել է29.05.2014 թիվ 1/2