Որոնում

 
 
 
 
 

Ձկնաբուծության արտադրանքի իրացման ժամանակ «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի և «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածներով սահմանված արտոնության կիրառման վերաբերյալ 13.2.2013

Ձկնաբուծության արտադրանքի իրացման ժամանակ «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի և մինչև 2013 թվականի հունվարի 1-ը գործող «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ, ինչպես նաև 2013 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածներով սահմանված արտոնության կիրառման վերաբերյալ

Փաստաթղթեր