Որոնում

 
 
 
 
 

2013 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկմամբ պայմանավորված զինծառայողների և նրանց հավասարեցված անձանց գրանցման հայտերի ներկայացման վերաբերյալ 20.2.2013

Հարկային գործակալները գրանցման հայտեր չեն ներկայացնում զինծառայողների և նրանց հավասարեցված անձանց համար:

Փաստաթղթեր