Որոնում

 
 
 
 
 

«Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի որոշ դրույթների կիրառության վերաբերյալ 14.8.2013

Անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության դադարեցումից կամ պետական հաշվառումից հանելուց հետո, հաշվառումից հանմանը նախորդած մեկ տարվա ընթացքում հարկային մարմնից թաքցրած հարկային պարտավորություններ կարող են հայտնաբերվել օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացված ստուգումների արդյունքում:

Փաստաթղթեր