Որոնում

 
 
 
 
 

Քաղաքացի Հրանտ Վարդանյան 17.5.2016

Քաղաքացի Հրանտ Վարդանյանը բողոք է ներկայացրել ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողով՝ հարկային մարմնի կողմից կայացված որոշումը վերանայելու խնդրանքով:  ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովի 2016 թվականի օգոստոսի 8-ին կայացած նիստում Հրանտ Վարդանյանի  բողոքը բավարարվել է և հանձնարարվել է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ին երկրորդ գույքի իրացման մասով հարկային պարտավորությունների հաշվարկման համար հիմք ընդունել գույքի առուվաճառքի պայմանագրով սահմանված վաճառքի գինը:

Փաստաթղթեր