Որոնում

 
 
 
 
 

«Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 4-րդ պարբերությունը ուժը կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ 31.7.2012

«Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի (ՀՕ-152-Ն) համաձայն «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 4-րդ պարբերությունը ուժը կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ

Փաստաթղթեր