Որոնում

 
 
 
 
 

ՀՀ կառավարության որոշումներով ընտրված կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում ներմուծված ապրանքների մասով ավելացվածարժեքի հարկի վճարման ժամկետի հետաձգման վերաբերյալ 14.8.2012

Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետություն ապրանքների ներմուծման դեպքերում մաքսային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը հետաձգելու մասին ՀՀ կառավարության որոշումներին համապատասխան ներմուծված` որևէ հայտարարագրում նշված ապրանքների անվանումների և քանակության համար ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետի հետաձգման ժամանակաշրջանի սկիզբ է համարվում այդ հայտարարագրի ամսաթիվը, իսկ ժամանակաշրջանի ավարտ` այդ ամսաթվին հաջորդող երեք տարին լրանալու օրը:

Փաստաթղթեր