Որոնում

 
 
 
 
 

Հարկային գործակալների, գործատուների կողմից հարկային մարմին ներկայացված եկամտահարկի, շահութահարկի հաշվարկների և սոցիալական վճարների հաշվետվության լրացման և տուգանքների կիրառման վերաբերյալ 7.11.2012

Հարկային գործակալների, գործատուների կողմից հարկային մարմին ներկայացված եկամտահարկի, շահութահարկի հաշվարկների և սոցիալական վճարների հաշվետվության լրացման և «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածով և «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված տուգանքների կիրառման վերաբերյալ

Փաստաթղթեր