Որոնում

 
 
 
 
 

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկման որոշ հարցերի վերաբերյալ 22.11.2012

1, Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկ-հաշվետվությունում նույն հաշվետու ժամանակաշրջանին վերաբերող` հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբից մինչև չափաքանակների (սահմանափակումների) սահմանումը (թույլտվությունների տրամադրումը) և դրանից հետո մինչև այդ հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտը բնապահպանական ու բնօգտագործման վճարների օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալները արտացոլվում են առանձին տողերով,

2. Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում սահմանված (տրամադրված) չափաքանակները (սահմանափակումները) կիրառվում ու բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկ-հաշվետվություններում արտացոլվում են այդ հաշվետու ժամանակաշրջանի` չափաքանակների (սահմանափակումների) սահմանմանը (թույլտվությունների տրամադրմանը) հաջորդող ժամանակահատվածի կտրվածքով` դրա սահմանումից (տրամադրումից) մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտը ընկած օրացուցային օրերին համապատասխան:

Փաստաթղթեր