Որոնում

 
 
 
 
 

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա` «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 30.2-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 5-րդ մասերի՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 30.1.2013

ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30.2-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 5-րդ մասերը համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը` հաշվի առնելով նշված որոշման մեջ արտահայտված իրավական դիրքորոշումները:

Տես նաև հղումը Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգից՝ http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=81146

Փաստաթղթեր