Որոնում

 
 
 
 
 

«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ 18.4.2014

Ավելացված արժեքի հարկի ամսական հաշվարկների փոխարեն ներկայացվել են եռամսյակային հաշվարկեր: Հետագայում, հարկային մարմնի կողմից ծանուցման արդյունքում ներկայացվել են նաև ամսեկան հաշվարկներ: Սակայն ուշ ներկայացնելու համար հաշվարկվել է «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածով սահմանված տուգանք:

Փաստաթղթեր