Որոնում

 
 
 
 
 

«Տրանսպորտի ԾԻԳ» ՊՀ 18.4.2014

Ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկերի  ուշ ներկայացնելու համար հաշվարկվել է «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածով սահմանված տուգանք:

Փաստաթղթեր