Որոնում

 
 
 
 
 

«Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» ՊՀ   23.4.2014

Ավելացված արեքի հարկի ամսական հաշվարկների փոխարեն ներկայացվել են եռամսյակային հաշվարկեր: Հետագայում, հարկային մարմնի կողմից ծանուցման արդյունքում ներկայացվել են նաև ամսեկան հաշվարկներ: Սակայն ուշ ներկայացնելու համար հաշվարկվել է «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածով սահմանված տուգանք

Փաստաթղթեր