Որոնում

 
 
 
 
 

«Գամ Կոնսալթ» ՍՊԸ 20.1.2015

Ավելացված արժեքի հարկի եռամսյակային հաշվարկերի փոխարեն ներկայացվել են ամսական հաշվարկներ: Հետագայում, հարկային մարմնի կողմից ծանուցման արդյունքում ներկայացվել են նաև եռամսակային հաշվարկներ: Սակայն ուշ ներկայացնելու համար հաշվարկվել է «Հարկերի մասի» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածով սահմանված տուգանք:

Փաստաթղթեր