Որոնում

 
 
 
 
 

«ՀՀ կառ. և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառ. միջև համագ. վերաբերյալ մարդասիրական և տեխնիկական տնտեսական օգնության վերահսկումը հեշտացնելու մասին» համաձայնագրի շրջանակներում եկամտահարկի և պարտադիր սոցվճարների հաշվարկման և վճարման հարցերի վերաբերյալ 14.5.2012

Եթե համաձայնագրի շրջանակներում ծրագիր իրականացնողները վարձու աշխատողի փոխարեն հաշվարկում և վճարում են սոցիալական վճարներ՝ արտացոլելով այդ գումարները գործատուի պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների եռամսյակային հաշվետվությունում, ապա այդ գումարները նվազեցվում են վարձու աշխատողների համախառն եկամտից՝ ծրագիր իրականացնողների կողմից որպես հարկային գործակալ եկամտահարկի հաշվարկման ժամանակ, և վարձու աշխատողները սոցիալական վճարների վճարման պարտավորություն չեն կրում: Այդ դեպքում ծրագիր իրականացնողների՝ իրենց վարձու աշխատողների ժամանակավոր անաշխատունաԵկության նպաստները վճարելու ուղղությամբ կատարված ծախսերը չեն փոխհատուցվում:

Փաստաթղթեր