Որոնում

 
 
 
 
 

Քաղաքացի Սերգեյ Գրիգորյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ մաքսային օրենսգրքի 95-րդ հոդվածի 1-ին մասի և 96-րդ հոդվածի 2-րդ մասի` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 2.12.2014

1. ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ «Քաղաքացի Սերգեյ Գրիգորյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ մաքսային օրենսգրքի 95-րդ հոդվածի 1-ին մասի և 96-րդ հոդվածի 2-րդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործի վարույթը` ՀՀ մաքսային օրենսգրքի 95-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթի մասով կարճել

2. ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ՝ ՀՀ մաքսային օրենսգրքի 96-րդ հոդվածի 2-րդ մասը համապատասխանում է ՀՀ Սահմանադրությանը` նշված որոշման մեջ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումների շրջանակներում:

3. Տես նաև հղումը Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգից՝ http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=94312

Փաստաթղթեր