Որոնում

 
 
 
 
 

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա՝ «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի և Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 170.3-րդ հոդվածի՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 18.2.2014

1. ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ՝ «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածը համապատասխանում է ՀՀ Սահմանադրությանը։

2. ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ՝ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 1703-րդ հոդվածը համապատասխանում է ՀՀ Սահմանադրությանը՝ նշված որոշման մեջ արտահայտված իրավական դիրքորոշումների շրջանակներում։

3. Տես նաև հղումը Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգից՝ http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=88717

Փաստաթղթեր