Որոնում

 
 
 
 
 

«Արսսի Ալյանս» ՍՊԸ 11.10.2016

Ավելացված արժեքի հարկի եռամսյակային հաշվարկերի փոխարեն ներկայացվել են ամսական հաշվարկներ: Հետագայում, հարկային մարմնի կողմից ծանուցման արդյունքում ներկայացվել են նաև եռամսակային հաշվարկներ: Սակայն ուշ ներկայացնելու համար հաշվարկվել է «Հարկերի մասի» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածով սահմանված տուգանք:

Փաստաթղթեր