Որոնում

 
 
 
 
 

Օրենքով սահմանված ցանկում ներառված ապրանքների ներմուծման մասով մաքսային մարմինների կողմից գանձված և (կամ) հարկային մարմիններին վճարած ԱԱՀ-ի գումարների մասով վերաձևակերպումներ կատարելու վերաբերյալ 2.6.2015

2015 թվականի առաջին եռամսյակում օրենքով սահմանված ցանկում ներառված ապրանքների ներմուծման մասով, որոնց ներմուծումը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, մաքսային մարմինների կողմից գանձված և (կամ) հարկային մարմիններին վճարած ԱԱՀ-ի գումարների մասով վերաձևակերպումներ կատարելու վերաբերյալ

Փաստաթղթեր