Որոնում

 
 
 
 
 

Հարկային մարմնի պարզաբանումը հարկային հաշիվների դուրս գրման էլեկտրոնային համակարգի խափանումների վերաբերյալ 20.7.2016

Հարկային մարմնի պարզաբանումը հարկային հաշիվների դուրս գրման էլեկտրոնային համակարգի խափանումների վերաբերյալ

«Պաշտոնական նորություններ
Տեղեկատվություն
Հարկային հաշիվների դուրս գրման էլեկտրոնային համակարգի վերաբերյալ
Հարկային հաշիվների դուրս գրման էլեկտրոնային համակարգի գերծանրաբեռնվածության հետևանքով համակարգում առաջացել է մինչև 19.07.2016թ. ստացված հարկային հաշիվների ստորագրման խնդիր, ինչի կապակցությամբ հայտնում ենք, որ առկա խնդրի ամբողջական վերացման վերաբերյալ հարկային մարմինը լրացուցիչ հաղորդագրություն կտարածի:
Խնդրի ամբողջական վերացման վերաբերյալ հաղորդագրության մեջ նշված խնդրի վերացման օրվան հաջորդող եռօրյա ժամկետում ստացված հարկային հաշիվների ստորագրման դեպքում հարկ վճարողները այդ հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ գումարները կարող են հաշվանցել 2016թ. 2-րդ եռամսյակի կամ 2016թ. հունիս ամսվա համար ներկայացվող ԱԱՀ-ի հաշվարկներով, եթե բավարարված են հաշվանցման համար օրենքով սահմանված այլ պահանջները:
Միաժամանակ, մինչև խնդրի ամբողջական կարգավորումը, հարկ վճարողներին առաջարկվում է նաև հետևյալ հնարավորությունը.
ա) այն հարկային հաշիվները, որոնց համար հնարավոր է գեներացնել PDF փաստաթուղթ (հարկային հաշիվը բացվում է PDF ֆորմատով), կարող են ստորագրվել անհատական:
բ) այն հարկային հաշիվները, որոնց համար հնարավոր չէ գեներացնել PDF և ստորագրել, կարող են դուրս գրվել նոր հարկային հաշիվներ` նախկին մատակարարման ամսաթվով: Համակարգում առկա խնդիրների վերացումից հետո նախկինում դուրս գրված հարկային հաշիվները հնարավոր կլինի չեղյալ համարել` կրկնակի հաշվառումից խուսափելու նպատակով:»:

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե

http://taxservice.am/MD_News.aspx?ntname=MDOfficialNews&nid=2953